خانه برچسب‌ها پارکبانها

برچسب: پارکبانها

ببینید | حضور پارکبان‌ها در شهر غیرقانونی است

سردار رحیمی گفت: شرکت های انتظام با گرفتن مجوز رسمی از نیروی انتظامی می توانند به فعالیت پارکبانی بپردازند. هموطنان برای شکایت می توانند...

ببینید | حضور پارکبان‌ها در شهر غیرقانونی هستند

سردار رحیمی گفت: شرکت های انتظام با گرفتن مجوز رسمی از نیروی انتظامی می توانند به فعالیت پارکبانی بپردازند. هموطنان برای شکایت می توانند...