خانه برچسب‌ها همسرآزاری

برچسب: همسرآزاری

همسرآزاری عاطفی

همسرآزاری وجوه گوناگونی دارد؛ همسرآزاری جسمی که در آن عموماً شوهر، زن را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد و در شدیدترین شکل موجب...