خانه برچسب‌ها شيره

برچسب: شيره

آش شيره

بلغور گندم را تميز كرده تا سنگ و مواد اضافي نداشته باشد و با مقداري آب خيس كنيد آن‌قدر كه روي آن را آب...