خانه برچسب‌ها شورا

برچسب: شورا

مرتضی حیدری شایعه نامزد شدنش در شورا شهر را تکذیب کرد

مرتضی حیدری شایعه نامزد شدنش در شورا شهر را تکذیب کرد ...

محسن هاشمی رئیس شورا شهر تهران در بیمارستان بستری شد +...

محسن هاشمی رئیس شورا شهر تهران در بیمارستان بستری شد + عکس ...

بیانیه شورای نگهبان در واکنش به مخالفت رئیس جمهور با مصوبه...

بیانیه شورای نگهبان در واکنش به مخالفت رئیس جمهور...

اقدامی عجیب در آبادان؛ مدیران شهرداری و اعضای شورا‌ ‌‌با سهمیه...

اقدامی عجیب در آبادان؛ مدیران شهرداری و اعضای شورا‌ ‌‌با سهمیه پاکبان‌ها واکسن کرونا تزریق کردند‌ ...

اقدامی عجیب در آبادان؛ مدیران شهرداری و اعضای شورا‌ ‌‌با سهمیه...

اقدامی عجیب در آبادان؛ مدیران شهرداری و اعضای شورا‌ ‌‌با سهمیه پاکبان‌ها واکسن کرونا تزریق کردند‌ ...

کاندیداتوری فرزند شهید صیاد شیرازی در انتخابات شورا

کاندیداتوری فرزند شهید صیاد شیرازی در انتخابات شورا ...