خانه برچسب‌ها شهنازی؛

برچسب: شهنازی؛

علی اکبر شهنازی؛ سازی کردن موسیقی دستگاهی ایران

علی اکبر شهنازی؛ سازی کردن موسیقی دستگاهی ایران   اکبر شهنازی از استادان بزرگ تارنوازی ایران زمین...