خانه برچسب‌ها شدیدترین طوفان شن ۳۷ سال گذشته در زابل

برچسب: شدیدترین طوفان شن ۳۷ سال گذشته در زابل

فیلم | شدیدترین طوفان شن ۳۷ سال گذشته در زابل

فیلم | شدیدترین طوفان شن ۳۷ سال گذشته در زابل طوفان شنی با سرعتی بیش از ۱۲۰ کیلومتر زابل را درنوردید. این شدیدترین طوفان...