خانه برچسب‌ها شده؟

برچسب: شده؟

آمارهای شنیدنی از سال کرونایی در آسایشگاه های سالمندان – ...

سرویس اجتماعی - «در این یک سال ونبرد۹۲۵ آسایشگاه با کرونا خاطرات تلخ و شیرین کم نداشتیم. وقتی سالمند۱۰۲ ساله مبتلا به کرونا بهبود پیدا کرد یا وقتی مرکزی با تست کویید مثبت همه مددجوها بدون فوت یک نفر به روال عادی برگشت خستگی از تن همه در آمد، اما خبر درگذشت ۵مددکار بغض را در گلوی همه مان جا داد.»مدیر مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ازناگفته های سال کرونایی می گوید.