خانه برچسب‌ها خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت 36

برچسب: خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت 36

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت ۲۵

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت 25   جمره رو به دکترها می پرسد: «حالا به نظر شما سلامت عقلی من سرجاشه یا نه؟...

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت ۲۶

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت 26   رویا به چیچک که فکر می کند شیمال است زنگ می زند و می گوید که...

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت ۲۸

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت 28   جمره به بیمارستان می رود تا نتایج سلامت روانی اش را ببیند اما بعد از خواندن...

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت ۲۷

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت 27   روانشناس بعد از بررسی نقاشی های اطلس، به تورمیس و چیچک می گوید که اطلس فکر...

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت ۲۹

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت 29   چیچک ماسکش را کنار می زند و علی با دیدن صورت او رو برمیگرداند و وحشت...

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت ۳۱

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت 31   بولنت قسم می خورد که رازی بین شیمال و راننده وجود دارد و حتی اضافه می...

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت ۳۴

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت 34   عمر و اوزان بعد از صحبت با کمیسر کورکوت و فهمیدن این که بدون مدرک و...

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت ۳۵

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت 35   بعد از کار، رویا و عمر نشسته اند تا خستگی در کنند. رویا در مورد این...

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت ۳۷

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت 37   به محض این که چیچک حرف های اسکندر را مقابل دوربین خبرنگاران می گوید، اسکندر هم...

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت ۳۶

خلاصه داستان سریال ترکی شعله های آتش قسمت 36   اسکندر به چیچک گفته که طرف های شب به او زنگ خواهد زد تا بیاید و...