خانه برچسب‌ها خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 52

برچسب: خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 52

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت ۵۰

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 50   پنبه چندین بسته بزرگ در دستش دارد و به مدرسه می رود.در سالن بچه ها با خوشحالی...

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت ۵۱

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 51   ییلدیز با ناراحتی به ناهیده و دخترها می گوید که کوزی او را نمی بخشد و همه...

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت ۵۳

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 53   فریده و عمر کنار لبنیاتی نشسته اند و حرف می زنند.عمر صحبت از رفتن به آنتیپ می...

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت ۵۴

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 54   شب کوزی داخل ماشین به حرفهای ییلدیز فکر می کند.ییلدیز هم در اتاقش به عکس کوزی داخل...

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت ۵۷

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 57   گوکچه و امینه از نانوایی بیرون میایند و عثمان و امین را می بینند. در این موقع ،ساره...

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت ۵۸

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 58   شب به خانه صفر برمیگردند. صفر دوباره از آنها درمورد امتحان دوم سوال می کند.آنها جواب درستی...

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت ۶۰

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 60   کوزی با دخترهایش و پنبه، با دسته گل وارد حیاط خانه یاشار می شوند. ناهیده با عجله خودش...

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت ۶۲

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 62   در خیابان بویراز دنبال قمر می دود و علت ناراحتی اش را جویا می شود.قمر بهانه های...

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت ۶۱

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 61   دخترها با عثمان و امین در سینما هستند.آنها اتفاقا ساره را می بینند و فریده هم با...

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت ۵۲

خلاصه داستان سریال ترکی ستاره شمالی قسمت 52   آنها شروع به خوردن گولوت می کنند که صفر آنجا می آید و از آنها می خواهد...