خانه برچسب‌ها خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت 13

برچسب: خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت 13

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت ۱۰

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت 10   ملیحا به دکتر می گوید اولین یکشنبه هر ماه به یک تلفن عمومی می رفتند و به...

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت ۱۲

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت 12   نسرین گریه می کند و به خانم دکتر می گوید که هر شب کابوس می بیند که...

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت ۱۴

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت 14   ملیحا از روزهای جوانی شان تعریف می کند و می گوید همه چیز خوب پیش می رفت...

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت ۱۶

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت 16   بعد از رفتن احمد دکتر پیرایه به زندگی خودش و اتفاقاتی که از سر گذرانده فکر می...

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت ۱۷

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت 17   در کلینیک موقع صرف نهار است و همه از مراجع هایی که داشتند صحبت می کنند. بر...

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت ۱۸

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت 18   خانم دکتر بالاخره توانسته ملیحا را راضی به حرف زدن در مورد نحدت کند. ملیحا بعد از...

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت ۱۳

خلاصه داستان سریال ترکی اتاق قرمز قسمت 13   آلیا به محض نشستن در اتاق از دکتر می خواهد برایش داستانی تعریف کند. دکتر می گوید...