خانه برچسب‌ها حاضرید

برچسب: حاضرید

ماجرای پولی شدن واکسیناسیون کرونا در ایران/ حاضرید واکسن بزنید به...

ماجرای پولی شدن واکسیناسیون کرونا در ایران/ حاضرید واکسن بزنید به قیمت ۲۰۰ هزار تومان؟ به گزارش خبرنگارحوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشکی باشگاه...

ماجرای پولی شدن واکسیناسیون کرونا در ایران/ حاضرید واکسن بزنید به...

ماجرای پولی شدن واکسیناسیون کرونا در ایران/ حاضرید واکسن بزنید به قیمت ۲۰۰ هزار تومان؟ به گزارش خبرنگارحوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشکی باشگاه...