خانه برچسب‌ها تعاملات

برچسب: تعاملات

پیش‌ نیازهای تعاملات اجتماعی

اینکه افراد چه میزان می‌توانند هیجان‌ها و عواطف خود و دیگران را تشخیص و پاسخ متناسب دهند. چه میزان از هیجان‌ها برای حل مسئله...