خانه برچسب‌ها تصدی

برچسب: تصدی

ببینید | چرا رئیسی، باغگلی را برای تصدی وزارت آموزش پرورش...

رئیس جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی خود برای وزارت آموزش پروش گفت: آقای باغگلی بر خلاف اینکه در سایت‌ها گفته‌اند، تجربه معلمی تمامی...

ببینید | چرا رئیسی باغگلی برای تصدی وزارت آموزش پرورش معرفی...

رئیس جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی خود برای وزارت آموزش پروش گفت: آقای باغگلی بر خلاف اینکه در سایت‌ها گفته‌اند، تجربه معلمی تمامی...