خانه برچسب‌ها تشکل

برچسب: تشکل

ترسیم دورنمای صنعت لوازم خانگی با هماهنگی تشکل های صنعتی

ترسیم دورنمای صنعت لوازم خانگی با هماهنگی تشکل های صنعتی معاون امور صنایع وزارت صمت تدوین دورنمای توسعه صنعت لوازم خانگی...

صدور دستورالعمل هم اندیشی با تشکل های کارفرمایی و آموزش رابطین...

صدور دستورالعمل هم اندیشی با تشکل های کارفرمایی و آموزش رابطین بیمه ای دستورالعمل هم اندیشی با تشکل های کارفرمایی و...

تحقق افزایش ۱۳۲ درصدی حقوق با همکاری تشکل ها

تحقق افزایش 132 درصدی حقوق با همکاری تشکل ها...