خانه برچسب‌ها تروئیکا

برچسب: تروئیکا

آمریکا: تصمیم تروئیکا درمورد ایران بهترین راهکار بود

سرویس سیاسی - سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: ما از نتیجه جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با پیشنهاد گروسی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شد، خوشحالیم.