خانه برچسب‌ها تخریبچیهای

برچسب: تخریبچیهای

ببینید | کلک جالب رزمنده‌های گردان تخریب برای انتخاب تخریبچی‌های واقعی!

عباس عبادی رزمنده گردان تخریب در دوران جنگ در برنامه "ماه در می‌زند" از شیوه انتخاب جالب تخریبچی‌های واقعی برای اعزام به جبهه...

ببینید | کلک جالب رزمنده‌ها گردان تخریب برای انتخاب تخریبچی‌های واقعی!

عباس عبادی رزمنده گردان تخریب در دوران جنگ در برنامه "ماه در می‌زند" از شیوه انتخاب جالب تخریبچی‌های واقعی برای اعزام به جبهه...