خانه برچسب‌ها تجمعهای

برچسب: تجمعهای

ببینید | گزارش ویدیویی فارس از تجمع‌های امروز اصفهان

امروز صبح حدود ۵۰۰ نفر در بستر زاینده رود تجمع کردند. بیشتر این افراد با توجه به نوع پوشش و سن و سالشان شباهتی...