خانه برچسب‌ها تبلور

برچسب: تبلور

ببینید | چالش سخنگوی وزارت امور خارجه با کلمه «تبلور» در...

ناصر کنعانی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه،در نشست خبری خود در تلفظ کلمه «تبلور» دچار مشکل شد. ...

ببینید | چالش سخنگوی وزارت امور خارجه با کلمه «تبلور» به...

ناصر کنعانی،سخنگوی جدیدوزارت امور خارجه،در نشست خبری خود در تلفظ کلمه «تبلور» دچار مشکل شد. ...