خانه برچسب‌ها تبرک

برچسب: تبرک

(تصاویر) تعمید و تبرک کودکان مندایی در خوزستان

مراسم امروز دهوا دیمانا یا همان تولد...