خانه برچسب‌ها بینیم

برچسب: بینیم

چرا همش ساعت جفت می بینیم؟ + معنی دقیق جفت شدن...

چرا همش ساعت جفت می بینیم؟ + معنی دقیق جفت شدن ساعت و دقیقهساعت جفت چیست و چرا همش ساعت جفت می بینم؟ معنی...