خانه برچسب‌ها ازنا

برچسب: ازنا

ببینید | زندگی ٢۵ ساله کشاورز لرستانی با قوچ و میش‌های...

آقای خلیلی کشاورزمهربان و طبیعت دوست لرستانی ٢۵ سال است در حاشیه پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا در مزارع و باغاتش از قوچ...

ببینید | زندگی ٢۵ ساله کشاور لرستانی با قوچ و میش‌های...

آقای خلیلی کشاورزمهربان و طبیعت دوست لرستانی ٢۵ سال است در حاشیه پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا در مزارع و باغاتش از قوچ...