خانه برچسب‌ها ارگانها

برچسب: ارگانها

ببینید | فیش های حقوقی کدام ارگان‌ها همچنان نامشخص است؟

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: هیچ اطلاعاتی از کارمندان و فیش های حقوقی ارگان های مجلس، بانک مرکزی، گمرک، دیوان...