خانه برچسب‌ها ارزشغذایی

برچسب: ارزشغذایی

آشنایی با ارزش‌غذایی و دارویی بومادران

بومادران گیاهی پایا، به ارتفاع 20 تا 90 سانتی‌متر با برگ‌هایی دارای بریدگی‌های زیاد و باریك و بدون دمبرگ است. گلهای سفیدرنگ آن به...