خانه برچسب‌ها اردیبهشت۱۴۰۱

برچسب: اردیبهشت۱۴۰۱

نقشه کرونایی ایران در ۲۳ اردیبهشت۱۴۰۱؛ شهر قرمز و نارنجی نداریم

براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از ۲۳ اردیبهشت اعمال می‌شود؛ هیچ شهری در وضعیت قرمز نیست. همچنین تعداد شهرهای با...