مناسبت ها

مناسبت ها

تاریخ دقیق روز جهانی گرافیک در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی گرافیک در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی گرافیک در تقویم قمری برابر است با : روز پنجشنبه ۶ شوال سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی گرافیک در تقویم میلادی برابر است با : روز پنجشنبه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق آغاز ماه ربیع الاول در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق آغاز ماه ربیع الاول در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق آغاز ماه ربیع الاول در تقویم قمری برابر است با : روز یکشنبه ۱ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق آغاز ماه ربیع الاول در تقویم میلادی برابر است …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق پایان ماه ربیع الاول در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق پایان ماه ربیع الاول در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۲۴ مهر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق پایان ماه ربیع الاول در تقویم قمری برابر است با : روز دوشنبه ۳۰ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق پایان ماه ربیع الاول در تقویم میلادی برابر است …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق ولادت امام حسن عسکری (ع) در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق ولادت امام حسن عسکری (ع) در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۲ آبان سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق ولادت امام حسن عسکری (ع) در تقویم قمری برابر است با : روز سه شنبه ۸ ربیع الثانی سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق ولادت امام حسن عسکری (ع) …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق شهادت امام حسن عسکری (ع) در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق شهادت امام حسن عسکری (ع) در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۲ مهر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق شهادت امام حسن عسکری (ع) در تقویم قمری برابر است با : روز یکشنبه ۸ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق شهادت امام حسن عسکری (ع) در تقویم …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی کارمند در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی کارمند در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۴ شهریور سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی کارمند در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۹ صفر سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی کارمند در تقویم میلادی برابر است با : روز شنبه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی شکست در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی شکست در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۲۱ مهر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی شکست در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۲۷ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی شکست در تقویم میلادی برابر است با : روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی زنان شاغل در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی زنان شاغل در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۳ مرداد سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی زنان شاغل در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۱۷ محرم سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی زنان شاغل در تقویم میلادی برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی زبان مادری در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی زبان مادری در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۲ اسفند سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی زبان مادری در تقویم قمری برابر است با : روز چهارشنبه ۱۱ شعبان سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی زبان مادری در تقویم میلادی برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی ماما در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی ماما در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی ماما در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۱۴ شوال سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی ماما در تقویم میلادی برابر است با : روز جمعه …

توضیحات بیشتر »