کارشناس هواشناسي: هفته ای خنک پیش رو داریم .

0
67

کارشناس هواشناسي: هفته ای خنک پیش رو داریم .

کارشناس هواشناسی برای هفته پیش رو در کشور هوایی خنک را پیش بینی کرده است.

به گزارش جویاخبر، باتوجه به بارندگی های هفته ی اخیر هفته ی پیش رو از نظر سازمان هواشناسی هفته ای خنک خواهد بود.
 

 
منبع:جویاخبر
 
 

منبع : جویاخبر