قیمت جدید انواع تایر ایرانی در بازار تهران

0
166قیمت جدید انواع تایر ایرانی در بازار تهران

قیمت جدید انواع تایر ایرانی در بازار تهران

لیست قیمت جدید انوع تایر ایرانی در بازار تهران امروز ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شد.

برند سایز قیمت برای یک حلقه (تومان)
یزد تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۸۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۲۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۵۸۰،۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰۰،۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۴۵,۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۶۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۶۸۰،۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۹۰,۰۰۰
کویر تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۶۵,۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰۰,۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۵۰،۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۴۵,۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۴ ۶۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۳۵,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۵۹۵,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۸۰،۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۰۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۸۰,۰۰۰
۲۱۵.۶۰.۱۷ ۱,۱۶۰,۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۴۰،۰۰۰
لاستیک بارز ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۶۰،۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۳۰،۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۴۰،۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۱۰،۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۸۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۵ ۵۳۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۵۷۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۴ ۶۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۲۰،۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۵۱۰,۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷ ۱,۰۳۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۳۰،۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۶۱۵,۰۰۰
ایران تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۰۰،۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۳۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۵۱۵,۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۴۵۵,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۵۸۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۶۸۰,۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۰۰,۰۰۰

 

منبع:سایت زد۴کارمنبع : شایا نیوز

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید